Cá nhân hóa việc học nhờ AI

Cá nhân hóa việc học nhờ AI

AI không chỉ cung cấp các khóa học tùy chỉnh theo nhu cầu mà còn có thể cung cấp các phản hồi về khóa học.